VVS og klimateknikk

VVS-teknikk er ett av de viktigste fagområdene i moderne byggeprosjekter og de viktigste grepene for å nå et bygg med lavt energiforbruk ligger ofte i de VVS-tekniske løsningene.

Vårt mål er å optimalisere løsningene for sanitær, ventilasjon, oppvarming og kjøling med basis i kundens krav og aktuelt regelverk. Våre ingeniører legger stor vekt på at løsningene skal samspille med bygningens utforming, material- og personbelastning samt øvrige tekniske installasjoner. Vi er pådrivere for å skape løsninger som er robuste, fleksible og fremtidsrettet.

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging, implementering og drift. Vi har høy kompetanse innen hele fagområdet og erfaring fra svært ulike typer bygg. Bygg som gir rom for menneskelig utvikling, som ivaretar og forbedrer livskvaliteten, og som representerer fremtidens boliger, arbeidsplasser og institusjoner.

Ut over de tradisjonelle VVS-fagene har vi spesialkompetanse innen blant annet energi- og miljørådgivning, bygningsfysikk, BREEAM, ITB og bygningsautomasjon, brannteknikk og energisentraler.

Vi benytter oss av modelleringsplattformen Revit som legger til rette for BIM i prosjektene.

Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Vi tilbyr følgende tjenester innen VVS-teknikk og klimateknikk:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sprinkleranlegg og øvrige slokkeanlegg
 • Gass- og trykkluftsanlegg
 • Medisinske gassanlegg
 • Validering og spesialrådgivning renrom
 • Vakuumanlegg, avfallsanlegg og søppelsuganlegg
 • Kjøleanlegg
 • Kulde- og varmepumpeanlegg
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Automatikk
 • Utvendig VVS
 • Overvannshåndtering
 • Bygningsmessig VVS
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Prosessanlegg
 • BIM
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Tilstandskontroll av VVS-tekniske anlegg
 • Byggherreombud