Brannteknikk

Hensikten med brannvern er å dels hindre at brann oppstår, og om dette ikke lykkes, søke å begrense skade på liv og eiendom mest mulig. Brannvern er regulert ved lov og forskrifter og er et meget viktig fagfelt når man planlegger bygg.

Vår avdeling for brannteknikk har bred kompetanse og erfaring innen planlegging av branntekniske systemer og integrering av disse i bygninger, samt hvilke branntekniske krav som gjelder for de ulike installasjonene.

Vi har erfart at problemstillinger omkring brannsikring stadig blir mer omfattende i byggeprosessen og at brannspørsmål mer og mer inngår i våre øvrige fagområder innen VVS teknikk.
Dette har medført at Erichsen & Horgen har videreutviklet avdelingen til å bli en av Norges ledende innen brannteknikk og brannprosjektering.

Våre dyktige brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kostnadseffektive løsninger for alle typer bygg og konstruksjoner. Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse.

Vi har spisskompetanse innen risikoanalyse, CFD-simuleringer, tilstandsanalyser, slokkeanlegg og gassanlegg. 

 

Vi tilbyr følgende tjenester: 

 • Brannteknisk risikovurdering av nye og eksisterende bygg og konstruksjoner
 • Prosjektering av bygninger og dokumentasjon av fravik
 • Vurdering av brann- og eksplosjonsfare
 • Brannkonsept
 • Branntekniske tegninger
 • Branntekniske analyser
 • Brann- og røyksimuleringer
 • Evakueringssimulering
 • Branntekniske dimensjonering av konstruksjoner
 • Analyse, beskrivelse og dimensjonering av røykventilasjon
 • Integrering av brannkrav i BIM
 • Uavhengig kontroll av brannkonsept (UKPR)
 • Kontroll av brannteknisk utførelse på byggeplass (KUT)
 • Brannteknisk tilstandsvurdering av eksisterende byggverk
 • Rømnings- og orienteringsplaner
 • Brannverndokumentasjon (FDV-dokumentasjon)
 • Bistå brannvernarbeid i virksomheter, herunder oppgradering av branndokumentasjon med forslag til instrukser, organisasjonsplan, opplæring etc. for brannvern
 • Faglig støtte ved myndighetskontakt (brannsyn og avviksbehandling)
 • Risikoanalyse av personsikkerhet og/eller materiellsikkerhet ved brann
 • Lede generelle ROS-analyser
 • Rømningsanalyser og røyk/brannsimuleringer
 • Kontroll på byggeplass av branntekniske forhold/installasjoner
 • Utarbeidelse av branntegninger og rømningsplaner
 • FG kontroll