Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk er et fagområde som stadig får større fokus som følge av klima- og miljøutfordringer. Smarte og godt planlagte VA-anlegg og overvannsløsninger resulterer i robuste og kostnadsbesparende prosjekter.

Dagens samfunn er møtt med store utfordringer tilknyttet klimaendringer som verken eksisterende infrastruktur eller anlagte flomveier er rustet for. Dette er utfordrende for både kommuner og utbyggere, og som resulterer i strengere krav og ulike utfordringer for prosjekterende. For å møte det voksende behovet i markedet har Erichsen & Horgen valgt å satse ytterligere på vann- og miljøteknikk. Erichsen & Horgen har opparbeidet seg god forståelse av problemstillinger tilknyttet overvannshåndtering, flomsituasjoner og øvrige kommunale krav til VA-anlegg.

Erichsen & Horgen erfarer at bruken av BIM innen dette fagfeltet er både tidsbesparende og mer funksjonelt. 3D-modellering av VA-anlegg gir en unik mulighet til å få ut nødvendig informasjon og bedre koordinering mot andre fag. Våre dyktige rådgivende ingeniører innen vann- og miljøteknikk er engasjerte og faglig oppdaterte, og prosjekterer alt fra boligprosjekter til større industriprosjekter.

Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Våre tilbyr følgende tjenester innen vann- og miljøteknikk:

  • Overvannsberegninger
  • Overvannshåndtering
  • Fordrøyningsprinsipper
  • Flomrisikovurderinger
  • Prosjektering av VA stikkledninger
  • Prosjektering av VA-infrastruktur
  • Kommunal saksbehandling
  • 3D-modellerering av VA- og overvannsanlegg
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • Miljøvurderinger