Vår Kompetanse

Vi tror at vår kjernekompetanse innen VVS, energi, miljø og teknikk vil spille en avgjørende rolle i fremtidens samfunn. Det er derfor vi fortsetter å satse videre på disse områdene, leder an utviklingen og skaper unike suksesshistorier for våre oppdragsgivere.

Våre fagfelt

Erichsen & Horgen har fulgt utviklingen til VVS-faget siden sin spede start i 1920-årene. Den gang da var fokus på å utvikle gode løsninger for varme- og sanitære anlegg, mens det i dag fokuseres i større grad på godt inneklima, energiforbruk og miljø. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss høy kompetanse og erfaring innenfor hele fagområdet.