Energi og miljø

Energi og miljø i bygninger omfatter kompetanse innen energibruk, energieffektivisering, bygningsfysikk, dagslys, inneklima, miljø- og materialbruk samt miljøsertifisering. For å sikre koordinering og smarte løsninger jobber våre spesialrådgivere på tvers av sine fagområder innenfor dette fagfeltet.

Å etablere bærekraftige samfunn innebærer for byggenæringen at eiendomsaktører utvikler innovative og grønne løsninger for lokalisering, bygging, drift og forvaltning.

Veiledning fra våre rådgivere muliggjør en optimalisering og dokumentasjon av energi og miljø med redusert energi- og ressursforbruk, økonomisk lønnsomhet og stor miljøgevinst som effekt. I tillegg muliggjør vi at prosjekter oppnår mål som BREEAM Outstanding, plusshus og klimagassreduksjon ned til nullutslippsbygg (ZEB).

Vi har høy kompetanse på gjennomføring og oppfølging gjennom alle faser av et byggeprosjekt og har spesialrådgivere som har jobbet med fornybare energiløsninger og miljø i bygninger i lang tid. I alle våre prosjekter samarbeider vi aktivt med andre rådgivere og arkitekter mht. å optimalisere bygningers inneklima, energiytelse og redusere miljøbelastningen. Både med henblikk på å dokumentere bygningers energiytelse og miljøkrav overfor myndigheter, og mht. å oppnå byggherrens egne mål innenfor inneklima, energi, klimagass eller helhetlig miljøsertifisering som ofte går utover myndighetenes krav.

Vi i Erichsen & Horgen deltar til enhver tid i byggprosjekter som bidrar til å skyve på grenser og prøver ut nye løsninger samtidig med at vi har stort fokus på å ivareta det høye kvalitetsnivået som vi har i Norge på innemiljø og livsløpskostnader. Vi deltar aktivt i utforming av standarder og lovgivning innenfor fagfeltet og er til enhver tid engasjert i flere forskningsprosjekter for utvikling av kunnskap om bygningers energibehov, inneklima, dagslys og miljøbelastning.

Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Tjenester

 • Avfall og ressursbruk
 • Energiberegninger (SIMIEN og IDA ICE)
 • Verifisering og feilsøking av energibruk
 • Bygningsfysikk
 • Energieffektivisering
 • Dagslys
 • Inneklima (vurderinger og simulering)
 • LCA og klimagassregnskap
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Livsløpskostnader (LCC)
 • BREEAM NOR – AP og revisor
 • BREEAM In-use
 • Materialvurderinger
 • Miljøkartlegging av bygninger
 • Utforming av miljømål og oppfølging i alle faser (MOP)
 • Miljøledelse, RIM og RIEn rådgivning for små og store prosjekter
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Forskning og utredning innen VVS, inneklima, energi, miljø og BIM