Fra 1. januar 2022 fortsetter Erichsen & Horgens historie som en del av Multiconsult. Fra samme dato vil ikke denne siden lenger bli oppdatert.
For mer informasjon om tjenester, produkter og kontaktpersoner, se multiconsult.no