Treklang – Oksenøya senter

Treklang – Oksenøya senter

Oksenøya senter – Treklang – er det første prosjektet til Bærum kommune, hvor formålsbygg for unge og eldre blir samlokalisert på 37.000 kvadratmeter. Navnet Treklang springer ut fra at det er tre formålsbygg (skole, barnehage og sykehjem) som alle skal ha bærende massivtrekonstruksjoner og biomasser.