Automasjon & ITB

Erichsen & Horgen har en egen faggruppe som er spesialisert på automatiseringsanlegg. Gruppen bistår prosjekteringsgrupper i firmaet med beskrivelser av automatiseringsanlegg, og har egne oppdrag på rehabilitering, omlegging og oppgradering av eksisterende automatiserings- og SD-anlegg.

ITB

Et moderne bygg inneholder ofte foruten tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming, også systemer for bygg-automasjon, overvåkning, sikkerhet, energi- og vannmåling, vannlekkasje deteksjon, adgangskontroll, booking, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann og alarmsystemer, samt løsninger knyttet til universell utforming.  Mange av disse systemene er avhengig av hverandre for å oppfylle krav til funksjon og optimale driftsforhold. En ITB-ansvarlig innehar rollen med å se på de ulike systemene som en helhet. Dette vil gi byggherren muligheten for reduserte kostnader knyttet til investering og drift.

For å optimalisere gevinsten av dette er det viktig at ITB blir fokusert på allerede i planleggingsfasen. Slik vil bygget få en mer gjennomtenkt kravspesifikasjon, og man unngår kostbare endringer på et senere tidspunkt.

  

 Automasjon og sentral driftskontroll

Moderne automasjonsløsninger tilpasser de tekniske funksjonene i byggene automatisk, etter hvert som behovene varierer med antall personer som er tilstede, arbeidstid, værforhold osv.
Med Sentral driftskontroll (SD) knyttes systemene sammen til en oversiktlig helhet, der alt overvåkes, slik får driftsoperatører og andre som trenger det tilgang til informasjon, tidsplaner for drift osv. Slik får driftsoperatører og andre som trenger det fullt innsyn i de tekniske systemene, mulighet for manuell overstyring og optimalisering av driftsparametere samt tilgang til , alarm-logg, logging av prosessdata, driftsrapporter, tidsplaner for drift osv.

Sentral driftskontroll er sammen med et energioppfølgingssystem (EOS) et nyttig verktøy både for driftsoperatører, ledelse og leietakere. Og er helt nødvendig for alle moderne bygg for fremtiden. 

Oppdatering via kurs og etterutdannelse er av vesentlig betydning mht. nye systemer og ny datateknikk. I samarbeid med bruker og byggherre defineres behovet vedrørende SD-anleggets omfang, brukerutstyr, dataprogram, reguleringsfunksjoner og prinsipp vedrørende styringer og alarmer. 

Erichsen & Horgen kan vise til flere større prosjekter hvor vi har hatt ansvaret for prosjektering, oppfølging under installasjon og integrering av SD-anlegg med andre tekniske installasjoner, som for eksempel BUS-anlegg, mot et felles toppsystem av åpen karakter. Toppsystem av åpen karakter er system som kan kommunisere med undersentraler og automatiserings-utstyr av andre fabrikat og typer, samt med Internett eller intranett via et WEB-grensesnitt. 

Vi er alltid oppdatert på siste teknologi innen datakommunikasjon og følger alltid gjeldende regelverk. 

I samsvar med produsenter i og utenfor Norge, byggherrer og andre rådgivere har vi stor tro på at kommunikasjon via standardiserte protokoller og full integrasjon med øvrige tekniske anlegg blir fremtidens SD-anlegg.