Nye Jordal amfi

Nye Jordal amfi

Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett.