Eidsvollbygningen

Eidsvollbygningen

Bygget er totalrenovert i samarbeid med oppdragsgiver og Riksantikvaren. Bygget og de to paviljongene er i sin helhet fredet.