Harbitz Torg

Harbitz Torg

Harbitz Torg blir et landemerke både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektivt bygg med utstrakt bruk av grønn teknologi