Ullevaal Stadion

Byggeår
2008 - 2009
Areal
32 500 m2
Byggherre
Vital Eiendom AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Forprosjekt, kravspesifikasjon. Byggherrerådgivende i byggefase

Utbygging av Ullevaal Stadion

Vital Eiendom ville bygge ut Ullevaal Stadion med flere forretninger, spisesteder, hotell og konferansesenter med storsal.

En forutsetning for prosjektet var at det også ble bygget en isbane med tilhørende klubbhus for Oslo Kommune. Under isbanen og deler av bygningsmassen er det parkeringsarealer.

Utbyggingen omfatter:

  • Hotell 6.000 m²
  • Forretninger 6.000 m²
  • Konferansesenter 2.000 m²
  • Parkering 11.000 m²
  • Utendørs isbane 7.000 m²
  • Klubbhus 500 m²

Eksisterende bygningsmasse på Ullevaal Stadion hadde fra før elektrisk oppvarming. Dette gjaldt også undervarme på gressmatten. I skisseprosjektet ble det foreslått å undersøke muligheten for en overgang til vannbåren varme i forbindelse med utbyggingen. Beregninger antydet at man kunne få svært god lønnsomhet hvis man kunne utnytte overskuddsvarme fra isbane/forretninger til oppvarming av gressmatte/bygningsmasse.

Vital Eiendom valgte å gå for en felles energisentral med kapasitet til å betjene både ny og eksisterende bygningsmasse. Avtaler om leveranse av energi ble inngått med øvrige eiere av Ullevaal Stadion.

Energisentral / energilager
Hjertet av energisentralen er en varmepumpe som leverer varme til bygningsmasse, gressmatte og snøsmelteanlegg og kjøling/kulde til bygningsmasse og isbane. Siden behov for varme/kjøling varierer over året er det nødvendig med et energilager bestående av 120 energibrønner med 250 m dybde.
I brønnene akkumuleres overskuddsvarme som senere hentes opp igjen ved varmebehov. Spisslasten dekkes av oljekjeler.

Kapasitet
Energisentralen er dimensjonert for en varmeeffekt på 5,7 MW og en kjøleeffekt på 3,2 MW. Varmepumpene dekker 45 % av det totale varmeeffektbehovet. Varmepumpen er bygget opp av 7 kompressorer fordelt på to trinn, hvorav første trinn også fungerer som kjølemaskineri. For samtidig å kunne levere kulde til isbane (-9/-12 °C) og kjøling til bygg (7/14 °C) har anlegget to væskeutskillere.
Oljekjelene er dimensjonert for å kunne dekke 100 % av varmebehovet ved eventuell driftsstans på varmepumpene.

Miljø
Varmepumpene dekker ca 90 % av det totale varmebehovet på 7 300 000 kWh. Kuldebehovet er på 3 500 000 kWh.
Årlig reduksjon i energiforbruk i forhold til el./fossilt brensel er estimert til 4 500 000 kWh. Inntjeningstiden for merinvesteringen i forbindelse med energisentral og energibrønner er 4-5 år.

Prosjektet fikk støtte fra Enova og rapporterte månedlig om prosjektets utvikling, samt oversendelse av sluttdokumentasjon.

  • UllevaalStadion_fasade 1
  • UllevaalStadion_fasade 2
  • UllevaalStadion_luft

Vis alle bilder
+

Skjul
-