Tullinkvartalet

Byggeår
2012 -
Areal
ca 24 000 m2
Byggherre
ENTRA Eiendom AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Forprosjekt, videre prosess uavklart

Nytt universitetsbygg for HiO

Det nye universitetsbygget skal legge til rette for et fremtidsrettet læringsmiljø av internasjonal standard.

Dette innebærer en egnet, fleksibel bygningsmasse som samler før spredte institusjoner og skaper gode kontaktflater med byen. Bygget skal anta en tydelig plass i bybildet og klart betone universitetets viktighet som samfunnsbyggende institusjon. Den nye bygningen skal synliggjøre universitetsfunksjonen og formidle verdien av kunnskap. Et fokus på bærekraftige løsninger skal være en naturlig integrert del av selve bygningens logikk. I uttrykket skal det prioriteres materialer som signaliserer et ønske om varighet og bestandighet. Det er også viktig at bygget fremstår som åpent og inkluderende, der henvendelsen til byen utenfor og tanken om mulig ekspansjon og kontakt med andre undervisningsmiljøer understrekes.

Energi og Miljømål

ENTRA har høye ambisjoner for energiytelsen til bygget, dette gjelder både krav i forhold til energimerke, BREEAM-NOR og klassifisering iht. NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger. Dette krever at energioptimalisering settes i fokus i alle faser i byggeprosjektet, byggets utforming, fasader og tekniske komponenter vil optimeres mht. å redusere byggets energiforbruk, både mht. teoretiske beregninger for dokumen-tasjon opp mot myndighetskrav og mht. virkelig energibehov i drift. Bygget vil leveres med en energiytelse tilsvarende et godt B-merke

Følgende tekniske anlegg blir prosjektert:

Brannsikkerhet
Brannstrategi for bygget vil bli utarbeidet i prosjekteringsfasen. Fulldekkende automatisk slokkeanlegg

Varmeanlegg
Overskuddsvarme i bygget vil gjenvinnes via et varmepumpeanlegg til både tappevann- og romoppvarming. Resterende varmebehov vil leveres av Hafslund fjernvarme fra en eksisterende ledning i Kristians Augustus gate.

Kjøleanlegg
Kjøling til både rom- og ventilasjonskjøling vil produseres av kjølemaskiner tilkoblet støysvake tørrkjølere på tak, med mulighet for frikjøling i de perioder dette er hensiktsmessig.  Drift av varmepumpe til gjenvinning av kjøling til oppvarmingsformål vil være basislast, slik at mest mulig gjenvinning oppnås, deretter vil evt. mulighet for frikjøling benyttes og ved bruk for spisslast vil kjølemaskinene benyttes.

 

  • Tullinkvartalet-Fasade
  • Tullinkvartalet-Modell
  • Tullinkvartalet-Atrie

Vis alle bilder
+

Skjul
-