Tjuvholmen

Byggeår
2005 - 2010
Areal
Ca. 60 000 m2
Byggherre
Tjuvholmen KS
Enterpriseform
Totalentreprise og byggherrestyrte sideentrepriser
Oppdrags- omfang
Kravspesifikasjoner og detaljprosjekt

Tjuvholmen

Tjuvholmen - vår store mulighet, skrev direktør Ellen S. De Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, da konkurranseforslagene for utbygging av Tjuvholmen ble presentert for offentligheten.

Tjuvholmen er et delprosjekt i Fjordbyen, men ikke et hvilket som helst delprosjekt. Denne holmen ligger som et av de mest synlige områdene ved innseilingen til Pipervika, Oslos staselige vik med Rådhuset, Akershus festning og populære sentrumsområder.
Hvordan området blir utbygget vil gi et signal om utbyggingen av resten av Fjordbyen, og sette en standard for hva som kreves av Oslos sentrale sjøfront for fremtiden. Utbyggingen av Tjuvholmen vil endre Oslo bys karakter, utvide sentrumsområdet og gi byen et nytt kontaktpunkt til fjorden.

Prosjektet omfatter:

I det pågående prosjektet med utbygging på Tjuvholmen har Erichsen & Horgen AS oppdraget med utarbeidelse kravspesi-fikasjon eller detaljprosjekt for VVS-anleggene for hele eller deler av byggetrinnene:

 • F2: Kjeller, kontor og deler av næringsarealer
 • F3: Kjeller, kontor og deler av næringsarealer
 • F1 Nord: Kjeller, kontor og næringsarealer
 • F1 Syd: Kjeller, bolig, kontor og næringsarealer
 • Utomhus: Fontener, fossefall, vanningsanlegg og sandfang
 • Kjølesentral med kap. 4,5 MW
 • Teknisk infrastruktur ca. 14000 m

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

 • Sanitæranlegg
 • Brannslokkeanlegg
 • Varmeanlegg
 • Gassanlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftkjøleanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
 • Sentralt støvsugeranlegg
 • Utvendig vann og avløp
 • Tjuvholmen 4
 • Tjuvholmen 1
 • Tjuvholmen 3

Vis alle bilder
+

Skjul
-