Tine Meieriet Øst - nytt sentrallager

Byggeår
2011-2013
Areal
35 000 m2
Byggherre
Tine SA
Enterpriseform
Entreprisekostnad
Oppdrags- omfang
Forprosjekt, detaljprosjekt og kravspesifikasjon

Prosjektet omfatter fagområdene

Det bygges nytt sentrallager som skal betjene store deler av Østlandet

Det installeres et automatisk lagrings og sorteringsanlegg

Prosjektbeskrivelse:

Det bygges nytt sentrallager som skal betjene store deler av Østlandet. Det installeres et automatisk lagrings og sorteringsanlegg og nytt mottak og vaskeanlegg for rullecontainere. I tillegg skal det bygges administrasjonslokaler med kontorer og sosiale rom som garderober og kantine.

Følgende VVS-tekniske anlegg blir prosjektert:

 • Utvendig VA-anlegg
 • Sanitæranlegg
 • Prosessavløp
 • Varmeanlegg
 • Trykkluftanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Komfortkjøling
 • Automatikk- og SD-anlegg
 • Varmegjenvinning fra prosessavløp og kjøleanlegg
 • tine.jpg
 • 051016_flybilde_tmoe_frya_01.jpg