Nyfødtintensivavdeling, Drammen

Byggeår
2011-2012
Areal
1 100 m2
Byggherre
Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Skisse-, for- og detaljprosjekt.

Sykehuset Buskerud består av flere bygninger som er bygget opp gjennom årene.

Nyfødtintensivavdelingen ligger i 11. etasje i sentralblokken, som er selve hovedbygningen på området. Nyfødtintensiven på Sykehuset Buskerud tar i mot, intensivpleier og overvåker for tidlig fødte barn. Avdelingen skal også gi plass til barnets foreldre.

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av intensivavdelingen for nyfødte. Dette innebærer et nytt konsept med familierom hvor det spesielt er fokus på nøyaktig temperaturkontroll for nyfødte.

Da avdelingen skulle innpasses i et eksisterende bygg, ble lettvegger og installasjoner revet for å tilpasse den ønskede strukturen.

Følgende tekniske anlegg ble prosjektert:

Avdelingen ble i utgangspunktet oppvarmet med induksjonsbatterier plassert under vinduene. Disse ble demontert under ombyggingen og erstattet med radiatorer tilknyttet sykehusets varmeanlegg.

Nytt ventilasjonsaggregat med kapasitet på 10.000 m³/h ble plassert i nytt teknisk rom i etasjen. Hovedføringer fra aggregat føres frem i hver korridorsone med avgreninger til rom ved fasaden. Kjernesonen ventileres fra eksisterende aggregater.

I sengerom benyttes det omrøringsventilasjon og konstante luftmengder. For temperaturregulering av pleiesoner er det blitt installert ettervarme- og kjølebatteri til hvert sengerom.

Sprinkelanlegget ble oppdatert og det er i dag fullsprinklet i henhold til krav og anbefalinger i NS 12845.

Det er installert nytt gassanlegg for avdelingen som tilknyttes det sentrale gassanlegget, samt avstengningsskap for hvert sengerom i korridor.

Det er også installert ny kjølemaskin for luftbehandling og lokal kjøling på taket.

  • SykehusetBuskerud 2
  • SykehusetBuskerud 1.jpg