Svalbard Forskningspark

Byggeår
2002-2005
Areal
8 500 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Laboratorium, museum, verksted
Oppdrags- omfang
shutterstock_71919631 copy.jpg

Svalbard Forskningspark

Svalbard forskningspark ble Svalbards største enkeltbygg i 2006, med sine 11.900 kvadratmeter.

Bygget er delt inn etter funksjoner med ”armer” som strekker seg ut fra et felles resepsjonsareale.
Bygget skal inneholde avanserte forskningslaboratorier, blant annet et sjølaboratorium med to basseng.

Utforming av bygget er nøye bearbeidet med hensyn til vind og snødrift. Bygget er hevet på peler slik at snø og vind har gjennomstrømning under bygget.

Brukerne av bygget er Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Norsk Polarinstitutt (NP), Sysselmannen på Svalbard  og Svalbard museum.


Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

  • Sanitæranlegg
  • Brannslokkeanlegg
  • Luftkjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Oppvarming
  • Sentralt støvsugeranlegg
  • Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg