Regjeringens representasjonsbolig

Byggeår
2006-2008
Areal
2000 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Delte entrepriser
Oppdrags- omfang
For- og detaljprosjektering. Oppfølging, igangkjøring og utprøving
Parkveien 45

Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45

Parkveien 45 eller ’Villa Parafina’ er et av tre bygg i regjeringens representasjonsanlegg. Parkveien 45 er statens representasjonsbolig i Oslo. Huset ble opprinnelig bygget i 1877. Huset ble kjøpt av staten i 1896. Fra 1898 til 1907 ble det brukt som statsministerbolig. Parkveien 45 er forskriftsmessig fredet.

Prosjektet omfatter oppgradering av ventilasjonsanleggene som betjener festsalen og kjøkkenet. Installering av fancoiler i suiter og frokostrom. Fancoilene er innebygget i nisjer eller integrert i spesialsnekrede møbler. Det er installert nytt kjøleanlegg på loftet som betjener hele regjeringens representasjonsanlegg.Prosjekteringen og bygging av anleggene har foregått i samarbeid med riksantikvar, for at bygningens verneverdige verdi ikke skal forringes etter at bygningen er ferdig rehabilitert.

Følgende VVS-tekniske anlegg er prosjektert:

• Luftbehandlingsanlegg
• Kuldeanlegg
• Automatikk/SD-anlegg