Raumyr skole

Byggeår
2014-2015
Areal
8000 m2
Byggherre
Kongsberg kommune
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Detalj- og utførelsesfase
Raumyr skole

Raumyr skole

Ny 3-parallell barneskole for 1-7 trinn med tilrettelegging for utvidelse til 4.parallell. I tillegg har den en forsterket enhet og mottaksklasse.

Dette er et fleksibelt skoleanlegg som kan endres i takt med fremtidens læreplaner og teknologiske utvikling. Anlegget er utformet innenfor klart definerte bygningsvolumer som beskriver logisk samlokaliserte aktivitetsområder. Et sentralrom med bibliotek, auditorium, scene og kantine danner et naturlig sentrum i bygget over to etasjer.

Prosjektet er utført og levert som passivhus med en energiforskyningsløsning basert på varmepumpe og energibrønner.
Prosjektet er gjennomført med høye krav til inneklima, arbeidsmiljø, fleksibilitet og kvalitet.

Følgende VVS-tekniske anlegg er prosjektert:

• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Sprinkleranlegg
• Varmepumpe
• Luftbehandlingsanlegg
• Luftkjøleanlegg
• Automatikk