Oslo Atrium

Byggeår
2003
Areal
29 000 m2
Byggherre
ROM eiendomsutvikling AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Rammebeskrivelse og kravspesifikasjon. Detaljprosjektering

Nytt, moderne næringsbygg med høy standard.

Oslo Atrium ligger i Bjørvika ved siden av Flytogterminalen og Hotel Opera.

Det er lagt stor vekt på miljøvennlige og ressurseffektive løsninger, både når det gjelder valg av materialer og tekniske løsninger for å skape et godt innemiljø, samt lave driftskostnader i forhold til ytelser. Det er også lagt vekt på å bygge et bygg som lett kan endres ut i fra behov for cellekontor / åpne kontorløsninger.

Bygget inneholder:alt

  • Kontor
  • Auditorium
  • Kantine i glassgård/atrium
  • Storkjøkken

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen fullsprinkles; i tillegg sprinkles det over himling i føringssoner for el kabelbroer.
 
Luftkjøleanlegg
Vannkjøleanlegg med to kjølekurser, hvor den ene dekker kjøling av ventilasjonsluft, datarom, og den andre tilleggskjøling i kontorlokaler. Frikjøling benyttes i den kalde årstiden.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. I hovedsak roterende varmegjenvinning. Møterom har behovstyrt ventilasjon. Ventilasjon av glasshall, dobbel glassfasade med naturlig (hybrid) ventilasjon.

Oppvarming
Bygget oppvarmes i all hovedsak med vannbårent anlegg med fjernvarme som varmekilde. Radiatorer, gulvvarme og utvendig snøsmelteanlegg.

Sentralt støvsugeranlegg

Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
Sekvensstyring av varme og kjøling via EIB-buss. SD-anlegg.

Sanitæranlegg

  • OsloAtrium 1
  • OsloAtrium 2