Olav Thon eiendom og Amfi Drift

Byggeår
2013
Areal
m2
Byggherre
Olav Thon Eiendom
Enterpriseform
Oppdrags- omfang
thon.jpg

Olav Thon eiendom og Amfi Drift

Olav Thon eiendom og Amfi Drift har satt i gang et større prosjekt for å utarbeide en lik plattform for dokumentasjon av slokkeanlegg på alle deres eiendommer. 

Det er i størrelsesorden 250 sprinkleranlegg i porteføljen som skal gjennomgås og dokumenteres. Erichsen & Horgen sitter i styringsgruppen i prosjektet sammen med representanter fra FG, forsikringsselskap, brannteknisk rådgiver samt ledelsen i de ulike selskapene.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2013