Nytt nasjonalmuseum

Byggeår
2014-2019
Areal
62 000 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Byggherestyrt entreprise
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering
Nytt nasjonalmuseum

Nytt nasjonalmuseum

Nasjonalmuseet blir Norges største kulturbygg med sine ca. 62 000 m2. Prosjektet stiller strenge krav til klimatisering, brannsikkerhet, innbruddssikring, design, lekkasje- og flomsikring, samt energibehov og miljøpåvirkning. Foruten utstillingsarealer, restauranter, magasiner, kontorer og andre støttefunksjoner, inneholder bygget også industrirelaterte funksjoner innenfor konservering, fernissering og andre typer verksteder.

Prosjektet omfatter omlegging av teknisk infrastruktur på tomten, prosjektering av sjøvannsvarmepumpe med fjellboring fa tomten til sjøen ved Aker Brygge. Sjøvannsledning skal senkes på 20 meter dybde. Oppgaven er i tillegg prosjektering av alle VVS systemer. Hovedklimasystemene til utstilling er plassert i kjeller. Bygget er delt opp i klimasoner og hver sone har egne etterbehandlingsenheter bestående av dampfukter, kjøle- og varmebatterier, samt VAV regulering. Bygget skal tilfredsstille passivhusstandard.

Følgende VVS-tekniske anlegg er prosjektert:

• Sanitæranlegg
• Oppvarming
• Sjøvann varmepumpeanlegg
• Brannslokkeanlegg som består av gasslokkeanlegg, inertluftanlegg, pre-action anlegg,
   samt våt- og tørrsprinkleranlegg
• Luftbehandlingsanlegg
• Luftkjøleanlegg
• Automatikk/SD-anlegg