Middelthunsgate 29

Byggeår
2011
Areal
21 600 m2
Byggherre
ENTRA
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Forprosjekt og anbudspapirer. Detaljprosjektering
Middelthunsgt_3
Erichsen & Horgen AS

Middelthunsgate 29, NVE Bygget

Middelthunsgt 29 ligger ved Frognerparken i Oslo.
Det er hovedkontoret til NVE. Bygget er opprinnelig fra 1963 og er i dag delvis fredet.

Bygget er totalrenovert i samarbeid med oppdragsgiver og Riksantikvaren. Fasader og deler av byggets interiør og romutforming er fredet. Alle installasjoner over kjellergulv er erstattet med nye moderne løsninger. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige og ressurseffektive løsninger, både når det gjelder valg av materialet og tekniske løsninger for å skape et godt innemiljø, samt lave driftskostnader i forhold til ytelser.

Etter omfattende energibesparende tiltak har bygget fått
energimerke i klasse B. Det er gjennomført inneklimasimuleringer spesielt for å kvalitetssikre inneklimaet i de fredede arealene. Det er også lagt vekt på å bygge et bygg som lett kan endres ut i fra behov for cellekontor / åpne kontorløsninger.

Bygget inneholder:

  • Kontor
  • Auditorium
  • Kantine
  • Storkjøkken
  • Laboratorier

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Sanitæranlegg
Bygget betjenes av 3 toalettkjerner og et handicap-WC pr. kontoretasje, alle tilgjengelige fra fellesareal. Kantinekjøkken er fullrenovert med nytt kjøkkenutstyr.

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen fullsprinkles; i tillegg sprinkles det over himling i føringssoner for el kabelbroer.
I garasje er enkelte soner utstyrt med tørranlegg. I arkiv benyttes gass som slokkemiddel.

Luftkjøleanlegg
Vannkjøleanlegg som dekker kjøling av ventilasjonsluft og tilleggskjøling i møterom. Spesialrom som EF rom er utstyrt med fancoil.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. I alle kontorer, møterom, og kantine er det benyttet behovstyrt ventilasjon. Det benyttes i hovedsak roterende varmegjenvinnere.

Oppvarming
Bygget oppvarmes i all hovedsak med vannbårent anlegg med fjernvarme som energikilde.

Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
Bygget er utstyrt med SD anlegg. Alle kontorer, møterom som har behovstyrt ventilasjon som regulerer i sekvens med radiatorventiler. Det benyttes temperatur- og tilstedeværelsesfølere.