Lørenskog Hus

Byggeår
2010
Areal
15 000 m2
Byggherre
Lørenskog Kommune
Enterpriseform
Sideadm. entrepriser
Oppdrags- omfang
Skisse-, for- og detaljprosjekt. Oppfølging
Lørenskog_Hus_1

Nytt kulturhus i Lørenskog kommune

Kulturhuset skal fremstå som et nytt og samlende bygg som samler de fleste viktige kulturtilbud i kommunen.

Huset har 5 plan med kulturarealer pluss 3 plan med kontorarealer og en teknisk etasje på toppen. Kulturdelen består av bibliotek i 3 plan, storsal med plass til 400 personer inkl plasser på galleri, 4 kinoer, fleksisal med plass til 250 personer samt barnesal med plass til 80 personer.

Kontordelen vil, i tillegg til kontorarealer, ha øvingsrom og aktivitetsrom for musikk- og kulturskole samt aktivitetshuset Volt og Blackbox med plass til 200 personer.

Bygget inneholder:

  • Kulturdel: 9 000 m2
  • Kontorarealer: 6 200 m2
  • Tekniske arealer kjeller og 9. etasje: 1 500 m2

Det stilles strenge krav til temperatur, trekk og lyd i scenearealene.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen fullsprinkles, også i større hulrom som amfier og sjakter.

Luftkjøleanlegg
Vannkjøleanlegg med tre kjølekurser – isvannskurs til ventilasjonsluft og til teknisk kjøling i datarom og dimmerom.
Frikjøling benyttes i den kalde årstiden. Kondensfri kurs for tilleggskjøling i kontorlokaler.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. I hovedsak roterende varmegjenvinning. Møterom har behovstyrt ventilasjon. En del spesialavtrekk for kjøkken, restaurant og varmeavgivende eller forurensende prosesser.

Oppvarming
Bygget oppvarmes i all hovedsak med vannbårent anlegg med fjernvarme som varmekilde. Radiatorer, gulvvarme og utvendig snøsmelteanlegg.

Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
Sekvensstyring av varme og kjøling. SD-anlegg.

Sanitæranlegg