Livsvitenskapsbygget

Byggeår
Oppstart skisseprosjekt 2014
Areal
70 000 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Ikke avklart
Oppdrags- omfang
Skisse-, for- og detaljprosjekt, samt oppfølging
K:\Marked og Tilbud\Bildebank\Livsvitenskapbygget.jpg

Livsvitenskapsbygget

Universitetet i Oslo skal sammen med Statsbygg bygge nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi i Gaustadbekkdalen mellom Blindern og Rikshospitalet.

VEV ble utropt til klar vinner av konkurransen om nytt bygg for Livsvitenskap på Blindern i Oslo. Bygget er på nesten 70 000 m2 og skal inneholde forsknings- og undervisningslokaler for kjemi, farmasi og livsvitenskap, spesielt genteknologi. Bygget forventes å stå ferdig i 2020.

Bygget vil inneholde betydelige arealer med forsknings og undervisningslaboratorier med tungt og avansert utstyr. I tillegg vil det inneholde kontorer, bibliotek, undervisning og vrimlearealer. Prosjektet har svært høye energi- og miljøambisjoner og har BREEAM Excellent som mål.

Følgende VVS-tekniske anlegg prosjekters:

 • Sanitæranlegg med ulike typer laboratorieavløp og spesialavløp, i tillegg til generelle systemer, samt ulike systemer for filtrert og behandlet vann til laboratorieformål.
 • Energisentral med brønnpark og ammoniakk kjølemaskin/varmepumpe. Gulvvarme/termoaktive dekker.
 • Sprinkleranlegg med trykkøkningspumpe og våtopplegg.
 • Et stort antall ulike gass- og trykkluftskvaliteter utføres som både sentrale og lokale anlegg.
 • Ventilasjonsanlegg for mange ulike funksjoner, der enkelte lab.funksjoner er svært komplekse. Adiabatisk kjøling benyttes for å nå energimål.
 • Utomhusanlegg omfatter bla fordrøyning for takvann og bistand ifm. bekkeåpning på tomten, i tillegg til omlegging av offentlig ledningsnett.

Prosjektet omfatter fagområdene:

 • RIV
 • RIEn
 • BREEAM AP
 • RIBr
 • RIBfy

Temaet bak VEV består av Ratio Arkitekter as, Erichsen & Horgen AS, Ing. Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue. Underkonsulenter: CUBO as, Høyer Finseth as, MOE as, Malnes & Endresen AS ALT arkitektur as.