Lambertseter Senter

Byggeår
2010
Areal
42 000 m2
Byggherre
OBOS Forretningsbygg AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Kravspesifikasjon, Byggherrerådgiver, Oppgølging i byggeprosess

Nytt kjøpesenter med totalrehabilitering av Symra kino og Deichmanske bibliotek.

Nytt moderne næringsbygg med høy standard.

Næringsbygget er ca 42.000 m² og inneholder:

  • Kjøpesenter med butikker, restauranter, cafeer
  • Symra kino
  • Deichmanske bibliotek
  • Parkering ca 22.000 m² 750 plasser

Energimål
maks forbruk på 83 kWh per kvadratmeter i fellesarealene og 15 kWh per kvadratmeter i parkeringsarealer.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Sanitæranlegg
Konvensjonelt anlegg, desentralisert oppvarming av varmt tappevann til butikker.

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen er fullsprinklet.

Luftkjøleanlegg
Vannkjøleanlegg som dekker både kjøling av ventilasjonsluft og tilleggskjøling. I kjøpesenteret er det fan-coiler i de fleste butikker.
Kjøleanlegget har utnyttelse av kondensatorvarmen. Overskuddsvarmen benyttes til varmebatterier i ventilasjonsaggregater og gatevarme.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. Det benyttes både roterende og kryssgjenvinnere. Ventilasjonsluften benyttes til oppvarming
av kjøpesenteret med overskuddsvarme.

Oppvarmingsanlegg
Utenom butikkarealer er det installert konvensjonelt sentralvarme anlegg. Varmeanlegget, ventilasjonsanlegget og klimaanlegget er bygget
opp i nær tilknytning til kjøle og fryseanlegget til dagligvarebutikken for optimal utnyttelse av kondensatorvarmen fra denne.

  • LambertseterSenter_Fasade.jpg
  • LambertseterSenter_Inngang
  • LambertseterSenter_Atrium
  • LambertseterSenter_Fasade.jpg

Vis alle bilder
+

Skjul
-