Kilden barnehage

Byggeår
Planlagt ferdigstilt i 2017
Areal
1650 m2
Byggherre
Omsorgsbygg Oslo KF
Enterpriseform
Ikke bestemt
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering
Kilden barnehage

Kilden barnehage

Kilden barnehage er første plusshus som bygges i Oslo, og første plusshusbarnehage i Norge.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres, og utslipp fra transport, energi og materialbruk skal reduseres med minst 50 % i forhold til referanse. Barnehagen har 10 avdelinger og ligger på Årvoll i Oslo.
I dette prosjektet har Erichsen & Horgen bistått utbygger med rådgivning i tidligfase og detaljprosjektering. Erichsen & Horgen har også hatt ansvar for energioptimalisering.

Erichsen & Horgen bistår meg følgende tjenester:

• Klimaberegninger
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Sprinkleranlegg
• Ventilasjonsanlegg
• Automatikkanlegg
• Energiberegninger
• Energiforsyning
• Varmepumpe
• Solceller