Helle skole, Kragerø

Byggeår
2007 - 2009
Areal
3 500 m2
Byggherre
Kragerø kommune
Enterpriseform
Delte entrepriser
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering. Oppfølging og utprøving.
helleskole.jpg

Helle skole, Kragerø

Ny skole trinn 1-7 skole med SFO på Helle for ca. 200 elever. Skolen inkluderer en flerbrukshall som er del av Hellehuset. Denne skal benyttes som gymsal for skolen og inngår i det totale areal for skolen.

Prosjektet omfatter:

 • Baser m/grupperom og undervisningsrom
 • Kunst og håndverksavdeling inndelt til sløyd, tekstil, keramikk og tegnepreget forming.
 • Heimkunnskap
 • Bibliotek med datarom
 • Realfagsrom
 • Musikkrom

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Brannslokkeanlegg
 • Varmepumpeanlegg grunnvann/fjell
 • Kjøleanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Automatikkanlegg
 • SD-anlegg
 • Utomhusanlegg