Hausmannsgate barnehage

Byggeår
2012-2015
Areal
3600 m2
Byggherre
Oslo kommune, Omsorgsbygg
Enterpriseform
Generalentreprise
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering, programanbud og oppfølging i byggetiden
Hausmannsgate barnehage

Hausmannsgate barnehage

Hausmannsgate barnehage er en del av et gammel bykvartal fra ca. 1870. Eiendommen ligger på byantikvarens gule liste.

Hausmannsgate barnehage er en 10-avdelings storbarnehage med 180 storbarnsekvivalenter. Kjeller benyttes til lager og tekniske rom, barnehagen disponerer plan 1. og plan 2, mens halve loftsetasjen disponeres til administrasjonslokaler. Øvrige loftsarealer er brannsikret, men står til dels uinnredet til disposisjon for andre kontorformål, lagring mm.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

• Klimaberegninger
• Energiberegninger
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Brannslokkeanlegg
• Ventilasjonsanlegg
• Automatikk- og SD-anlegg