Fornebuporten

Byggeår
2012 -
Areal
80 000 m2
Byggherre
Fornebuporten AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Skisseprosjekt
Fornebuporten

Et nytt og energieffektivt næringsbygg.

Fornebuporten er et nytt næringsbygg som inneholder kontorer og kjøpesenter samt boliger på Fornebu, like utenfor Oslo.

Fornebuporten er et nytt næringsbygg som inneholder kontorer og Fornebuporten skal minimum oppnå energikarakteren B. Prosjektet har også store BREEAM-ambisjoner da det ønskes og forventes at Fornebuporten vil bli BREEAM Excellent sertifisert. Anleggene skal således optimaliseres med hensyn til energi, økonomi, rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet samt fleksibilitet.

Erichsen & Horgen har utarbeidet det nødvendige underlaget for BREEAM sertifisering for VVS-anleggene og energiteknikk.

Følgende VVS-tekniske anlegg prosjekteres:

Sanitær
Sanitæranlegget utføres med separate anlegg for spillvann og overvann, som tilknyttes offentlige ledninger utenfor bygget.

Varme
Kontorbygget oppvarmes med vannbåren energi som i hovedsak levers gjennom fjernvarmenettet. Supplering av energi kan komme fra byggets drift, ”gratis” kondensatorvarme, overskuddsvann, og i mindre grad ren elektrisk energi

Fullsprinkles
Datarom skal ikke sprinkles, men ha aspirasjons- og gasslukkeanlegg.

Kjølevannsystem
Leverer kjølt væske til ventilasjonsaggregater, og til kjøleinstallasjoner i rom med kjølebehov.

Ventilasjonsanlegg
Deles opp i flere systemer med hensyn til områder og driftstider. Aggregatene skal bygges opp med roterende gjenvinner

Sentralstøvsugeranlegg skal betjene samtlige rom og arealer.

SD-anlegg