Domus Academica

Byggeår
2002 - 2004
Areal
7 400 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Delte entrepriser
Oppdrags- omfang
For- og detaljprosjektering. Oppfølging, igangkjøring og utprøving.
academica.jpg

Domus Academica

Domus Academica utgjør en del av Universitetet i Oslo sentrum, Karl Johans gt. 47. Domus academica brukes av det juridiske fakultet til kontorer og forelesningssaler.

Bygningene er tegnet av arkitekt Grosch og sto ferdig i ca 1850. Domus Academica er forskriftsmessig fredet og har stor antikvarisk verdi. Taket i gamle festsal er dekorert med limfarge og er i følge riksantikvaren noe av det ypperste som eksisterer av limfargedekor i dag. Bygget inneholder festsal, møtesal, forelesningssaler og kontorer.

Prosjektet omfatter:

Fullstendig rehabilitering av bygget. Ved prosjektering av nye tekniske anlegg er det lagt vekt på å bruke eksisterende sjakter og pipeløp, for i størst mulig grad
unngå å fjerne autentisk materialet. Prosjekteringen og bygging av anleggene har foregått i
nært samarbeid med riksantikvar, for at bygningens verneverdige verdi ikke skal forringes etter at bygningen er ferdig rehabilitert. Bygget er meget utfordrende med hensyn på tekniske føringer pga bygningstekniske forhold og pga restriksjoner fra Riksantikvaren.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Luftbehandlingsanlegg
Luftbehandlingsanlegg med en total kapasitet på 60.000 m3/h. Vertikale føringer til kjeller og 1. etasje ligger i grunnen under kjellergolv som plastkanaler.

Varmeanlegg
Total varmeeffekt på ca 550kW.

Brannslokkeanlegg
Det automatiske brannslokkeanlegget omfatter tørt anlegg, vått anlegg, vann/glykol anlegg og vanntåkeanlegg. Vanntåkeanlegg er valgt på grunn av estetiske og tekniske hensyn.

Kuldeanlegg, klima
Total kjøleeffekt er 45 kW.

Sanitæranlegg:
Tradisjonelt sanitæranlegg. Alt nytt.

Automatikk/SD-anlegg