Operahuset, Bjørvika

Byggeår
2003 - 2008
Areal
39 000 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Oppdelte
Oppdrags- omfang
Skisse-, for- og detaljprosjekt. Oppfølging.

Nytt operahus i Bjørvika, Oslo

Huset fremstår som et viktig monumentalbygg som både markerer Norge som kulturnasjon og Den norske Operas betydning i nasjonens kultur- og samfunnsliv.

Prosjektbeskrivelse:

Huset har over 1500 rom og er arbeidsplass for ca. 600 personer. Operahuset har tre saler for publikum. Store sal med 1350 sitteplasser, Lille sal med opptil 400 sitteplasser og prøvesal med 200 sitteplasser.

Bygget inneholder:

  • Publikumsarealer: 11 200 m²
  • Scenearealer: 8 300 m²
  • Prøvesaler, administrasjon og verksteder: 19 100 m²
  • Restaurant og kafé: 400 m²

Det stilles svært strenge krav til temperatur, relativ fuktighet, trekk og lyd i scenearealene, prøverom og prøvesaler.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen fullsprinkles. Vannkanoner installeres i sceneområder. Spesialsprinkling av teppelager, dreiescene og scenetårn.

Luftkjøleanlegg og kuldeanlegg
Vannkjøleanlegg for kjøling av ventilasjonsluft og for lokal tilleggs-kjøling i kontorlokaler og rom med stor intern last. Frikjøling benyttes i den kalde årstiden. Mekaniske kjøleanlegg med tørrkjølere på tak.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. I hovedsak roterende varmegjenvinning. Møterom, prøvesaler og prøverom har behovstyrt ventilasjon.

Varmeanlegg
Bygget oppvarmes med vannbårent anlegg med fjernvarme som varmekilde. Radiatorer, gulvvarme, takvarme og utvendig snøsmelteanlegg.

Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
Sekvensstyring av varme og kjøling via EIB-buss. SD-anlegg.

Sanitæranlegg

Gass- og trykkluftanlegg

Sentralt støvsugeranlegg

  • Operahuset 1
  • Operahuset 2
  • Operahuset 3

Vis alle bilder
+

Skjul
-