Campus Ås

Byggeår
2014-2019
Areal
63 100 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Byggherrestyrte delte entrepriser
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering
K:\Marked og Tilbud\Bildebank\Campus Ås\Campus Ås.png

Campus Ås

Oppdraget er knyttet til samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Prosjektet inkluderer kontorer og lokaler for undervisning, laboratorier, inneslutningsenheter, dyrestaller, dyrehospital, akvarier, bibliotek og kantine.

I designprosessen har man fokusert på å identifisere risiko og sikkerhet med tanke på forurensning og smitte. Dyreenhetene er designet for å håndtere en rekke dyr fra gnagere, fisk, geiter og griser til større dyr som hester og kuer. Videre finnes det obduksjons- og patologifasiliteter for undervisning og forskning, samt isolat for innkommende dyr som kan være infisert med ukjente sykdommer. 

Byggets kompleksitet samt blanding av generelle arealer og spesielle laboratorie- og forskningsfunksjoner med høye krav til klimatisering og trykkforhold medfører behov for avanserte VVS-tekniske anlegg. Detaljprosjektering omfatter spesialavtrekk for avtrekksskap og sikkerhetsbenker, sentrale vannrenseanlegg, tilkobling og forsyning til brukerutstyr, sentrale vakuumanlegg for gjødsel- og strø-håndtering, utstyr for dekontaminering og inaktivering av avløpsvann ved autoklavering eller luthydrolyse. I forbindelse med inneslutningsarealene jobbes det med tilpasning til utstyr og arbeidsprosesser, samt gass-sluser for desinfisering.

Bygget forventes ferdigstilt i 2019.

Følgende VVS-tekniske anlegg prosjekteres:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Brannslukkingsanlegg
 • Gass- og trykkluft
 • Kjøleanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Automatikk
 • Utvendig VVS
 • Bygningsmessig VVS

Prosjektet omfatter fagområdene:

 • RIV
 • ITB
 • PGK