Byporten

Byggeår
1999
Areal
54.000 m2
Byggherre
KLP Eiendom AS
Enterpriseform
Byggherrestyrte, delte entrepriser
Oppdrags- omfang
Detaljprosjektering, Oppfølging og utprøving

Byporten kjøpesenter, hotell og næringsbygg

Nytt moderne næringsbygg med høy standard.

Næringsbygget inneholder:

  • Kjøpesenter med butikker og restauranter, ca 15.000 m²
  • Scandic hotel, ca 9.000 m²
  • Kontorer ca 19.000 m²
  • Teknisk rom, parkering, lager etc, ca 10.000 m²

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

Sanitæranlegg
Konvensjonelt anlegg, oppvarming av varmt tappevann ved hjelp av fjernvarme levert av Viken fjernvarme.

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen er fullsprinklet. Enkelte spesialrom er beskyttet med gass slokkeanlegg.
 
Luftkjøleanlegganlegg
Vannkjøleanlegg som dekker både kjøling av ventilasjonsloft og tilleggskjøling. I kontorarealene er det utstrakt bruk av kjøletak og kjølekonvektorer, mens det i kjøpesenteret er fan-coiler i de fleste butikker. Kjøleanlegget har utnyttelse av kondensatorvarmen. Overskuddsvarmen fjernes ved hjelp av tørrkjølere på tak.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. Det er i hovedsak benyttet batterigjenvinnere.

Oppvarmingsanlegg
Bygget oppvarmes med vannbårent varmeanlegg. Varmebehovet dekkes ved hjelp av fjernvarme fra Oslos fjernvarmenett. Det er montert energimålere på samtlige kurser slik at forbruket kan spesifiseres på de enkelte funksjonene i bygget.

 

  • Byporten_Fasade
  • Byporten_Logo