Operakvarteret, Bjørvika

Byggeår
2005-2015
Areal
Ca 300 000 m2
Byggherre
Oslo S Utvikling
Enterpriseform
Byggherrestyrte sideentrepriser
Oppdrags- omfang
Overordnet rådgivning og detaljprosjektering

OperaKvarteret vil foreløpig bestå av 12 bygg, som kommer på rekke og rad fra sørsiden av Oslo S og østover

Området som OSU bygger ut ligger like ved Operaen og har fått navnet OperaKvarteret. Det totale området OSU disponerer, er på ca. 350 000 m2. Her skal det komme boliger til ca. 3 000 mennesker og ca. 10 000 arbeidsplasser.

Prosjektbeskrivelse:

Alle byggene er tegnet etter Barcode-prinsippet, som innebærer høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. Byggene er opptil 70 meter høye med inntil 21 etasjer. PWC-bygget ble som første bygg ferdigstilt i 2007. KLP flyttet inn i sitt bygg i mai 2010 og byggingen av de tre byggene i DnB NORs nye hovedkvarter er godt i gang. Byggetrinn 1 bolig er ferdig og alle leiligheter er solgt.

Prosjektet omfatter​:

I det pågående prosjektet med utbygging på Operakvartalet har Erichsen & Horgen AS oppdraget med utarbeidelse av detaljprosjekt for VVS-anleggene for følgende prosjekter:

 • PwC                
 • KLP
 • DnBNOR           
 • Deloitte
 • Bolig trinn 1-3
 • Basement
 • Bygulv

I tillegg har Erichsen & Horgen AS bistått utbygger med rådgivning innen overordnet energi- og miljøplanlegging, utvikling av overordnede kravspesifikasjoner, vurderinger av leietakere, kontrakter og innkjøp, avklaringer mot ekstern infrastruktur og generell områdeutvikling.

Følgende VVS-tekniske anlegg blir prosjektert:

 • Sanitæranlegg
 • Brannslokkeanlegg
 • Varmeanlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftkjøleanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
 • Sentralt støvsugeranlegg
 • Gatevarmeanlegg
 • Utvendig koordinering mot VA-infrastruktur

Erichsen & Horgen har også hatt ansvar for energioptimalisering og dokumentasjon av energibruk i forhold til forskrift, lokale energimål og energimerke.

 

 • Bjørvika_Nord
 • Bjørvika_Fasade 1