Biskop Gunners Gate 14b

Byggeår
2011 - 2016
Areal
85 000 m2
Byggherre
KLP Eiendom AS
Enterpriseform
Totalentreprise
Oppdrags- omfang
Skisseprosjekt, Forprosjekt, Anbudsunderlag
BG14.jpg

Postgirobygget bygges om til kjøpesenter og kontorlokaler.

Det gamle Postterminalbygget ved Oslo S er kjøpt av KLP og skal gjøres om til kjøpesenter og kontorbygg. Prosjektet har fått navnet ”Krystallklar”.

Kjøpesenteret blir på omtrent 20.000 m² og kontordelen blir på omtrent 65.000 m².
Prosjektet har en svært kompleks plassering i forhold til reguleringsplaner, da både Oslo S og Bussterminalen er nærmeste naboer, og i tillegg er det både trikk og hovedfartsårer for biltrafikk tett inntil bygget. Det er også et viktig miljøaspekt ved omgivelsene, da Akerselven også går i tomtegrensen langs hele østsiden av tomten.

Bygget har omtrent samme fotavtrykk som den tidligere Postterminalen fra etasje U2 og opp gjennom kjøpesenterdelen til og med 2. etasje. Over dette er kontorarealer i hesteskoform rundt en piazza. Lavblokken går opp til 9. etasje og høyblokken (østre del) går opp til plan 28, over 100 meter over bakken.

KLP er svært ambisiøse i forhold til miljø og energi, og uttalte mål for prosjektet er Energiklasse B og BREEAM Excellent sertifiserting. KLP satser på anbudsutsendelse sommeren 2012 med bygging i 2014 og 2015.

Prosjektet omfatter:

I det pågående prosjektet har Erichsen & Horgen AS oppdraget med utarbeidelse av forprosjekt og anbudsunderlag, samt nødvendig underlag for BREEAM-sertifisering for VVS-anleggene og Energiteknikk .

I tillegg bistår Erichsen & Horgen AS utbygger med rådgivning innen energiforsyning, hvor det pågår et prosjekt for å vurdere mulighetene for å etablere en sjøvannsledning og evt en varmepumpeløsning som energiforsyning.

Følgende VVS-tekniske anlegg blir prosjektert:

  • Sanitæranlegg
  • Brannslokkeanlegg
  • Varmeanlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftkjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg
  • Sentralt støvsugeranlegg
  • Gatevarmeanlegg
  • Koordinering mot infrastruktur.

Erichsen & Horgen har også hatt ansvar for energioptimalisering og dokumentasjon av energibruk i forhold til forskrift, lokale energimål og energimerke.