Verkstedhallene, Aker Brygge

Byggeår
2012-2014
Areal
28 000 m2
Byggherre
Norwegian Property (NPRO)
Enterpriseform
Byggherrestyrte delentrepriser
Oppdrags- omfang
For- og detaljprosjekt. Oppfølging, overlevering og kontroll/sluttdokumentasjon
K:\Marked og Tilbud\Bildebank\Bilder fra prosjektreferanser\Aker Brygge VH_orginal.jpg

Aker Brygge - Verkstedhallene

Verkstedhallene er et bygg med verneverdig fasade som opprinnelig var en sentral del av Akers Mek Verksted.

I forbindelse med utbyggingen av Aker Brygge på 80-tallet ble bygget endret til forretnings- og kontorarealer. Bygget er nå totalrehabilitert og brakt opp til dagens standard.

Erichsen & Horgen har bistått utbygger med komplette rådgivningstjenester innen VVS og Energi, fra tidligfase og frem til overlevering. Herunder også ivaretakelse av energi- og miljøambisjoner, forhandlinger og videreutvikling sammen mange ulike leietaker, kontrakter og innkjøp entrepriser, oppfølging og kontroll ved overlevering og sluttdokumentasjon.

En særlig utfordring i et verneverdig og gammelt bygg har vært å finne gode tekniske løsninger uten forringe arkitektoniske kvaliteter og funksjonelle behov. Det har derfor vært behov for stor grad av kreativitet og tverrfaglig samspill. Prosjektet inneholder blant annet tre av byens mest populære restauranter.

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:

  • Sanitæranlegg
  • Brannslokkeanlegg
  • Varmeanlegg
  • Kuldeanlegg
  • Data- / serverrom
  • Luftkjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Automatikk / sentralt driftskontrollanlegg