Vi har satt preg på mange prestisjefylte kultur- og undervisningsbygg opp gjennom årene

opera9.jpg

Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Jappe Hjelseth
Seksjonsleder/Sivilingeniør
932 03 463

Lillehammer
+
-

Jon Olaf Bergersen
Avdelingsleder/Ingeniør
974 09 945

Skien
+
-

Rolf M. Åkredalen
Avdelingsleder/Sivilingeniør
915 55 480

Kultur- og undervisningsbygg

Erichsen & Horgen har kultur- og undervisningsbygg som en stor og viktig del av sin portefølje. Viktige oppdragsgivere for avdelingen er Statsbygg, Universitetet i Oslo, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, diverse kommuner.

Både NRK Marienlyst og Universitetet i Oslo på Blindern har vært  blant våre viktigste kunder fra nybyggperioden for over 50 år siden og frem til i dag.

De senere år har våre store prestisjeprosjekter vært Operaen i Bjørvika og Nytt Nasjonalmuseum. Disse byggene har vært viktige prosjekter som har gitt mye kunnskap om spesialkunnskap innen blant annet klimatisering, brannslukkeanlegg og energirådgivning.

For diverse kommuner har vi vært med på å bygge Kommunale Kulturhus  både i Lørenskog og i Aurskog Høland.

Vi har stor og bred kompetanse på verneverdige bygg,  og både Regjeringskvartalet og De Kongelige Eiendommer som Det kongelige slott, Oscarshall og Bygdøy Kongsgård er blant faste oppdragsgivere. Vi har også gjennomført forprosjekt vedrørende rehabilitering av Tinghuset i Bergen, samt komplett prosjektering av Eidsvollsbygningen.
På undervisningssiden har Erichsen & Horgen en rekke skoler og barnehager i Oslo, samt Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, Raumyr skole i Kongsberg og Teigar ungdomsskole med idrettshall på Nøtterøy.

Viktige oppdragsgivere for avdelingen er Statsbygg, Universitetet i Oslo, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, diverse kommuner.

Referanser - Kultur- og undervisningsbygg

Nytt kulturhus i Porsgrunn kommune. Huset skal fremstå som et nytt og samlende kulturbyg...

Kulturhuset skal fremstå som et nytt og samlende bygg som samler de fleste viktige kultu...

Thor Heyerdahl videregående skole er bygget for å samle alle områder av vide...

Domus Academica utgjør en del av Universitetet i Oslo sentrum, Karl Johans gt. 47. Domu...