Prosjektering av robuste og fleksible tekniske anlegg

Campus_Nydalen_BI.jpeg

Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Olav Struksnes
Avdelingsleder/Sivilingeniør
951 22 296

Lillehammer
+
-

Jon Olaf Bergersen
Avdelingsleder/Ingeniør
974 09 945

Skien
+
-

Rolf M. Åkredalen
Avdelingsleder/Sivilingeniør
915 55 480

Relevante artikler

Kontor- og forretningsbygg

Kontor- og forretningsbygg utgjør en stor del av norsk byggebransje. Erichsen & Horgen har her oppdrag for mange av landets dominerende eiendomsutviklere. Vi har lang erfaring med både nybygg og rehabilitering.

Av våre store oppdragsgivere gjennom mange år kan nevnes Storebrand Eiendom, Norwegian Property (NPRO), DNB Eiendom, Oslo S Utvikling, m.fl. Vi har også en større andel oppdrag direkte for entreprenør i totalentrepriser.

De senere år har utviklingen av en ny bydel i Bjørvika vært sentral innen kontor- og forretningsbygg. Totalt skal Oslo S Utvikling bygge ut 350 000 kvm forretning, kontorlokaler og boliger, og de har valgt å benytte Erichsen & Horgen som rådgiver på VVS og energi.

Det som ofte preger kontor- og forretningsbygg er at de er flerfunksjonelle og gjerne består av mange leietakere med ulike behov. I løpet av byggets levetid går i tillegg leietakere ut og det må bygges om og tilpasses for nye. Dette setter strenge krav til robuste, fleksible og fremtidsrettede løsninger. Vi tror vår lange erfaring og brede kompetanse på området er avgjørende for at mange oppdragsgivere velger å benytte oss som fast samarbeidspartner.

Eiendomsutvikling innen kontor- og forretningsbygg skjer i høyt tempo. Segmentet preges ofte kort prosjekterings- og byggetid, noe som krever stor kapasitet og evne til rask omstilling. Som et av landets største VVS-miljøer mener vi å ha en unik kapasitet, gjennomføringsevne og leveringssikkerhet.

Referanser - Kontor- og forretningsbygg

Oslo Atrium ligger i Bjørvika ved siden av Flytogterminalen og Hotel Opera.

Fornebuporten er et nytt næringsbygg som inneholder kontorer og kjøpesenter samt ...

Vital Eiendom ville bygge ut Ullevaal Stadion med flere forretninger, spisesteder, hotell og k...

Middelthunsgt 29 ligger ved Frognerparken i Oslo.
Det er hovedkontoret til NVE. Bygget e...