Termisk Energi

Erichsen & Horgen har en egen seksjon for Termisk Energi. Seksjonen arbeider med installasjoner som er basert på kjølemaskiner, varmepumper, oljekjeler og fjernvarme i kombinasjon og hver for seg som vi i en fellesbetegnelse kaller energisentraler.

Seksjonens medarbeidere har kompetanse på ulike områder av det termiske faget og har mangeårig allsidig erfaring fra rådgiving, prosjektering, installasjon og idriftsettelse og gjør Erichsen og Horgen til en meget kompetent rådgiver innen dette området.

I tillegg har seksjonen i de senere årene tilegnet seg kompetanse og erfaring i forbindelse med driftsoptimalisering av energianlegg. Dette er en veldig viktig del i et prosjekt, hvor man sørger for at anlegget driftes og fungerer som beskrevet og hvor uheldige feil og mangler lukes ut.

Tjenester

Seksjonen leverer en rekke uavhengige tjenester, både til byggherrer og entreprenører som f. eks:

 • Prosjektering av vannbårne varme- og kjøleanlegg
 • Gjennomgang og tilstandsvurdering av eksisterende anlegg
 • Kontroll og innregulering av vannbårne anlegg, både eksisterende og nye
 • Optimalisering og feilsøking av energisentraler

Typer anlegg

 • Store og små energisentraler basert på kjølemaskiner og varmepumper:
  • Energikilder; sjø, luft og geotermisk varme
  • Utnyttelse av frikjøling
  • Utnyttelse av sol
  • Spisslastløsninger
 • Fjernvarme- og fjernkjølesentraler
 • Kjøleanlegg for datasentraler

Vi gjennomfører prosjektene med stort fokus på å benytte tilgjengelig overskuddsenergi på best mulig måte.

 

Prosjektering av gassanlegg

Vi utfører prosjektering av større og mindre anlegg med energigasser som brensel, herunder gassanlegg til industri, boliger/leiligheter, storkjøkken m.m. Vi utarbeider komplette løsninger fra gassforsyning via distribusjon til forbrukssted.

Våre medarbeidere har bred erfaring og nødvendig kompetanse fra Teknologisk Institutt, faglig leder I og II i prosjektering av gassanlegg med propan og naturgass (LPG/LNG). Kompetansen innebærer at vi kan påta oss oppdrag relatert til overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og idriftsetting av gassanlegg.

Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Bred kunnskap om lover og forskrifter på området
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og beskrivelser med tegninger
 • Detaljprosjektering av forsyningsanlegg og distribusjonsnett til alle anlegg
 • Utstyrs- og rørdimensjonering
 • Dokumentasjon av anlegg, herunder risikoanalyser/-vurderinger og eksplosjonsvernsdokument
 • Utarbeidelse av komplette anskaffelser inkludert kunngjøringer, tilbudsunderlag, evalueringer og kontrahering. Oppfølging av prosjekter i alle faser.

Vi har erfaring fra blant annet følgende prosjekter:

 • Tjuvholmen (gassanlegg/propan)
 • Nytt Østfoldsykehus, Kalnes (gassanlegg)
 • Miele hovedkvarter, Asker (gassanlegg)
 • Bjørvika. Bistand byggherre (gassanlegg/propan)
 • Norges Idrettshøyskole. Bistand byggherre (gassanlegg/propan)
 • Tønsberg Akutt (gassanlegg)
 • Hallingdal feriepark (gassanlegg)
 • Thor Heyerdal videregående skole, Larvik (gassanlegg)
 • Frognerseterveien (gassanlegg/propan)
 • Statens Vegvesen, Vardø, Hekseminnesmerke (gassanlegg)
 • Statens Vegvesen, Trollstigplatået (gassanlegg)