Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Anna Svensson
Seksjonsleder/Sivilingeniør
472 76 811

BREEAM & miljø

Lover og forskrifter stiller i økende grad krav til miljø i byggeprosessen og miljørådgivning inngår nå i alle byggefaser, fra skisseprosjekt til bygging.

For å imøtekomme en økende etterspørsel har vi bygget opp egen kompetanse innen dette fagfeltet og tilbyr frittstående miljørådgivning og bistår øvrige fagområder i miljøspørsmål.

Vi påtar oss rollene som RIM, BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP) og SHA-koordinator. Rollen innebærer å sette temaer på dagsorden og kommunisere målsetninger med byggherre. I tillegg omfatter arbeidet rådgivning, kontroll og sikring av at de ulike miljøaspekter er ivaretatt hos prosjekterende og utførende. Vi skaper oversikt over dokumentasjon slik at dette kan kontrolleres og følges opp.

Tjenester vi tilbyr innen miljø i bygninger er:
• miljøoppfølging i prosjekt (RIM)
• BREEAM AP
• materialvurdering
• klimagassregnskap
• miljøkartlegging av bygninger
• sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Referanseprosjekter innen BREEAM og miljørådgivning:
• Livsvitenskapsbygget: BREEAM-NOR Excellent, passivhus og nesten null-energi. Nybygg. Areal 65 000 m2.
• Horten videregående skole: BREEAM-NOR Outstanding, plusshus og passivhus. Nybygg. Areal 18 000 m2.
• Fyrstikkalléen 1: BREEAM-NOR Excellent og lavenergihus. Nybygg. Areal 32 000 m2.
• Harbitz torg: BREEAM-NOR Excellent og energimerke A. Nybygg. Areal 26 000 m2.
• Kirkegata 18: BREEAM-NOR good. Verneverdig bygg. Areal 16 000 m2.
• Nytt Østfoldsykehus: Lavenergihus, energimerke B og generell miljørådgivning. Nybygg. Areal 80 000 m2.
• Operahuset i Bjørvika: generell miljørådgivning. Nybygg. Areal: 39 000 m2.
• Innleid fagressurs for Statsbygg ved flere prosjekter bl.a. Campus Ås, NTNU og Høgskolen i Bergen.