Dagslys

Formålet med dagslysberegninger er å dokumentere, at det er passende tilgang til dagslys for et gitt rom slik at vi får et godt inneklima.

Dagslys har stor innvirkning på menneskers helse. Uten dagslys trives vi ikke og sykefraværet på jobben øker. Formålet med dagslysberegninger er å dokumentere, at det er passende tilgang til dagslys for et gitt rom slikt at vi får et godt inneklima. God utnyttelse av dagslys gir samtidig vesentlige besparelser på energibudsjettet, da energien til kunstig belysning og romkjøling kan reduseres. Utnyttelse av dagslyset henger sammen med fasadeutformning og glasstype. 

Hovedområder innenfor dagslys hvor vi tilbyr rådgivning:

  • Gode råd til hvordan en fasade kan utformes best mulig mht. plassering og utformning av lysåpninger
  • Gode råd til valg av type glass mht. lystransmisjon
  • Beregning av variasjon i tilgang på dagslys som tar hensyn til skyggeeffekt fra omkringliggende bygg
  • God og visuell presentasjon og dokumentasjon av beregningsresultatene
  • Dokumentasjon av energibruken til belysning iht. EN15193
  • Målinger av de faktiske dagslysforhold og anbefalinger til forbedring av disse

Beregninger utføres i 3 dimensjoner, i et beregningsprogram som benytter RADIANCE beregningskjernen, som er den mest anerkjente beregningskjerne for lys. Programmet kan dermed beregne på vilkårlige geometrier og fasader, samtidig med at det holdes rede på egenskapene til de forskjellige elementer.

FoU


Firmaet har blant annet gjennomført prosjekter som Solskjerming som miljøtiltak, Glassfasadeveileder og Roterende varmevekslere. Engasjementet innen forskning gjør at Erichsen & Horgen har god forbindelse til forskningsmiljøer noe som bidrar til å holde firmaets ansatte oppdatert på det nyeste innen forskning.

Prosjektet Fasader i Glass er et samarbeidsprosjekt mellom utbyggere, fasadeleverandører, entreprenører, eiendomsforvaltere, Glass og Fasadeforeningen og Erichsen & Horgen. Prosjektet har til formål å:

  • Bringe frem kunnskap om fasader slik at vi kan bygge de gode fasadene vi vil ha.
  • Beskrive fasader på en slik måte at vi får det vi ønsker.
  • Utvikle kunnskap om sammenheng mellom teoretiske og virkelige verdier og beskrivelser av termiske egenskaper for fasader.
  • Utvikle og ta i bruk metoder for å kontrollere de ønskede funksjoner til fasader mht. komfort og energi for alle faser av prosjektet, også det ferdige bygget.