Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Andreas Erichsen
Seksjonsleder/Sivilingeniør
906 81 219

Byggautomasjon

Automatisering og sentral driftskontroll (SD-anlegg).

Erichsen & horgen A/S har egen faggruppe som er spesialisert på automatiseringsanlegg. Gruppen bistår prosjekteringsgrupper i firmaet med beskrivelse av automatiseringsanlegg, og har egne oppdrag på rehabilitering, omlegging og oppgradering av eksisterende automatiserings- og SD-anlegg.

Oppdatering via kurs og etterutdannelse er av vesentlig betydning mht. nye systemer og ny datateknikk. I samarbeid med bruker og byggherre defineres behovet vedrørende SD-anleggets omfang, brukerutstyr, dataprogram, reguleringsfunksjoner og prinsipp vedrørende styringer og alarmer.

Erichsen & Horgen A/S kan vise til flere større prosjekter hvor vi har hatt ansvaret for prosjektering, oppfølging under installasjon og integrering av SD-anlegg med andre tekniske installasjoner, som for eksempel BUS-anlegg, mot et felles toppsystem av åpen karakter. Toppsystem av åpen karakter er system som kan kommunisere med undersentraler og automatiserings-utstyr av andre fabrikat og typer, samt med Internet eller intranett via et WEB-grensesnitt.

Vi er oppdatert på siste teknologi innen datakommunikasjon, og har god kjennskap til kommunikasjonsprotokoller som LON, OPC, BACnet, "direketdrivere" osv.

I samsvar med produsenter i og utenfor Norge, byggherrer og andre rådgivere har vi stor tro på at kommunikasjon via standardiserte protokoller og full integrasjon med øvrige tekniske anlegg blir fremtidens SD-anlegg .