Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Geir Fossum
Seksjonsleder/Sivilingeniør
906 44 329

Brannteknikk og brannrådgivning

Vi har lang erfaring med integrering av tekniske systemer i bygninger, samt hvilke branntekniske krav som gjelder for de ulike installasjonene.

Erichsen & Horgen tilbyr tjenester innen brannteknikk, for alle typer aktive slokkeanlegg, og brannrådgivning. Vi har i dag 7 FG- godkjente medarbeidere med spesialkompetanse innen brannteknikk og slokketeknikk. Mange av våre andre rådgivere har også bred erfaring med prosjektering av tradisjonelle sprinkleranlegg.

Slokkesystemer

Erichsen & Horgen har erfaring med slokkesystemer i alle typer bygg, både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi har også kompetanse innen de aktuelle prosjekteringsregelverkene.
Vi tilbyr følgende tjenester:

 • prosjektgjennomføring fra idéstadiet til ferdig produkt
 • valg av tekniske løsninger, prosjektering, beregninger, utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, evaluering av innkommende anbud, kontrahering av entreprenører, oppfølging i byggeperioden og sluttkontroll
 • gjennomføring av tilstandskontroller av slokkeanlegg
 • gjennomføring av FG kontroller av sprinkleranlegg
 • utarbeidelse av dokumentasjon på eksisterende slokkeanlegg
 • utarbeidelse av kontroll og servicerutiner
 • gjennomføring av kurs og opplæring

Typiske branntekniske installasjoner hvor vi kan tilby tjenester er:

 • tradisjonelle sprinkleranlegg
 • boligsprinkleranlegg
 • skumslokkeanlegg
 • gasslokkeanlegg
 • inertluftsystemer
 • vanntåkeanlegg
 • pumpe- og vanntanksystemer til sprinkleranlegg
 • pumpesystemer for slokkevann til brannvesen
 • røykventilering

Brannrådgivning

Erichsen & Horgen tilbyr branntekniske rådgivningstjenester i alle tiltaksklasser. I de senere år vi erfart at problemstillinger omkring brannsikring stadig blir mer omfattende i byggeprosessen og at brannspørsmål går mer og mer inn i våre øvrige fagområder innen VVS teknikk. Vi har derfor bygget opp vår kompetanse innen brannteknisk rådgivning. Både for å kunne bistå internt i bedriften, men også for å tilby tjenester som frittstående brannrådgiver.

Vi tror vi kan skape noe unikt med å spille sammen på vår kunnskap om de tradisjonelle VVS fagene og integrerer dette med bredere kompetanse innen brannteknikk. Dette gir oss en mer total forståelse av de branntekniske krav som stilles til bygninger og samtidig gjør at vi kan tilby en mer komplett og bedre rådgivningstjeneste til våre kunder.

Vil tilbyr følgende tjenester:

 • gjennomføring av prosjekter i alle faser
 • generell brannteknisk rådgivning
 • risikoanalyser
 • branntekniske beregninger
 • tilstandsvurderinger av bygninger og installasjoner
 • utarbeidelse av brannteknisk dokumentasjon
 • gjennomføring av kontroll
 • spesialist vurderinger/utredninger

Prosjektering av gassanlegg

Vi utfører også prosjektering av anlegg med energigasser som brensel, herunder gassanlegg til industri, boliger/leiligheter, storkjøkken m.m. Vi utfører komplette løsninger fra gassforsyning via distribusjon til forbrukssted. Du finner mer informasjon om dette fagfeltet under våre sider om Termisk energi.