- Vi har sentral godkjennelse innen en rekke fagområder

shutterstock_71919631 copy.jpg

Erichsen & Horgen er Norges største rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø for bygg i kaldt klima. Våre ingeniører leverer rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift.

Markedsområder

Kontor- og forretningsbygg utgjør en stor del av norsk byggebransje. Erichsen & Horgen har her oppdrag for mange av landets dominerende eiendomsutviklere. Vi har lang erfaring med både nybygg og rehabilitering.

Vi har lang historie med sykehusprosjekter ved alle våre kontorer. Andre typer helsebygg som apotek, laboratorie og farmasi inngår i også i prosjektporteføljen i tillegg til mindre teknikk-intensive helsebygg som sykehjem og bo- og behandlingssenter.

Erichsen & Horgen har kultur- og undervisningsbygg som en stor og viktig del av sin portefølje. Viktige oppdragsgivere for avdelingen er Statsbygg, Universitetet i Oslo, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, diverse kommuner.

Vi har siden tidlig på 1970-tallet hatt en rekke større og mindre oppdrag innen den tyngre og rene industrisektoren. Eksempel på ren industri er næringsmiddelindustri og farmasi.